นอกจากกรอกแบบฟอร์มข้างล่างนี้ กรุณาส่งประวัติการทำงานมาที่ pimboon_property[at]hotmail.com เพื่อรับการพิจารณา